Size bir telefon kadar yakınız
0535 881 2408
Dil Seçin
trende

Uzman Görüşü Nedir?

Uzman Görüşü, açılmış bir dava veya hukuki uyuşmazlıkta, özel ve teknik bilgiye ihtiyaç duyulan hallerde alanında uzman kişilere hazırlatılarak dava dosyasına sunulan bilimsel bir rapordur. Hem 6100 sayılı HMK’nın 293. Maddesinde hem de 5271 sayılı CMK’nın 67/6. Maddesinde uzman görüşüne yer verilmiştir. Hukuksal sorunların çözümünde hâkime yardımcı olan ve yol gösteren takdiri delil olarak kabul edilen uzman görüşünün bilirkişi raporundan önce bilirkişinin değerlendirmesine sunulmak üzere veya bilirkişi raporundan sonra, bilirkişi raporundaki hata ve çelişkileri ortaya koymak amacıyla alınması da mümkündür.

Uzman Görüşü Neden Önemlidir?

Mahkeme tarafından dosyanın bilirkişiye gönderilmesi halinde, dosyaya sunulan Bilimsel Mütalaa, bilirkişinin kanaatinin oluşmasında ve bilirkişinin hazırladığı raporun hazırlanmasındaki etkisi yadsınamayacak derecede önemlidir. Dava açmadan önce alınacak bilirkişi raporu, davanın temel dayanağını oluşturmakta ve ileri sürülen iddiaların delil ile desteklenmesini sağlamaktadır. Tarafların haklılıklarını ispat veya açıklamalarını kuvvetlendirmek amacıyla özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda alınan Bilirkişi Raporu davanın seyrini değiştirmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
İmza İnceleme, Evrakta Sahtecilik
Adli belge inceleme, grafoloji incelemelerinde delil niteliği bulunan yazılı ya da matbu belge üzerinde gerekli teknikler kullanılarak şüpheli belgeler üzerindeki değişiklikler ile belgelerde sahtecilik yapılıp yapılmadığı gibi konuların imza inceleme uzmanı tarafından bulunması ve adli belge inceleme tespitinin yapılması önem arz etmektedir.
Trafik Kazalarında Hasar ve Kusur Tespiti
Trafik kazası tazminatı, mağdur olan kişilerin kazaya sebep olan sürücüye açtığı maddi veya manevi tazminat davasıdır. Trafik kazası nedeniyle tazminat davasının hukuki dayanağı, Borçlar Kanunun 49. Madde olarak görülmektedir. Trafik kazasının hukuki nitelik açısından haksız fiil olmasının; zamanaşımı, mahkemenin yetkisi, tazminatın miktarı gibi pek çok konuda bazı neticeleri vardır.
Cinsel Suçlarla İlgili Davalar
Olayın mağduru, mağdurun iddiaları, tanık anlatımları, sanığın beyanları, olayın geçtiği yer, adli mercilere yansıma şekli ve zamanı, sosyal inceleme raporu, adli muayene raporları ve görüşme tutanaklarının içeriği birbirinden farklıdır. Dava dosyasındaki anlatım ve olaylar değerlendirilip uygun bir savunma yapılması, mahkemenin mahkûmiyet sebebi iyi bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Mahkemeye sunulan...
Gayrimenkul Davaları
Gayrimenkulün hak ve menfaatler bütününün bir parçası olarak değerlemesi disiplinler arası bir süreç olup, Gayrimenkul Değerleme uzmanları, Gayrimenkul Hukukçuları, Mühendis ve Mimarların ortak bir çalışmasının sonucudur. Tüm bu uzmanların tecrübesi ile karşılaşılabilecek olası problemler önlenebilir. Her ne kadar sorunların olması istenmeyen bir durum olsa da bazı durumlarda problemler büyüyerek,...
Adli Ses İnceleme
Soruşturma ve kovuşturma aşamasında delil olarak kullanılan sesler üzerinde yapılan incelemelerde ses üzerinde gerçekleştirilen montaj, mevcut sesin iyileştirilmesi veya temizlenmesi, ses tespiti, seslerin metin haline dönüştürülmesi, sesten şahıs karşılaştırma gibi konular uzmanlar tarafından belirlenerek raporlaştırılmaktadır.
Adli Görüntü İnceleme
Günümüzde sıkça karşılaştığımız fotoğraf makineleri, işyeri güvenlik kameraları, banka güvenlik kameraları, mobese kameraları, cep telefonu kameralarından elde edilen görüntüler savcılık ve mahkemeler tarafından delil olarak kabul edilmektedir.
Sahtecilik Suçları
sahte düzenlenmiş belgelerde aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığı, sahteciliğin hangi yollarla yapıldığı, yazı ve imzaları düzenleyeninin eli ürünü olup olmadığı, suçun konusunu oluşturan belge aslındaki başlık, sayı, tarih, imza, mühür gibi zorunlu ögelerin aslına uygun olup olmadığı konularında incelemeler yaparak sonucu bilirkişi raporuyla sunmaktayız.
Bilişim Suçları
Adli Bilişim konularında kanun maddeleri ve hükümleri Türk Ceza Kanunu içinde yer almaktadır. Adli Bilişim İncelemeleri, adı üzerinde adli bir işlem olduğundan ve sonucunda bir rapor mahkemeye sunulacağından incelemeler hukuk mevzuatına uygun yapılmalıdır.
Mesaj Gönder
Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim?